CATM - Crypto Automated Teller Machine

Bankový ostrovný systém je vytvorený v prospech WDS Private banky. Jedná sa o vytvorenie ostrovného bankového systému – bankomat Ufox, ktorý je zameraný na niekoľko funkcií. Umiestnenie bankomatov bude po celom svete, v prvotnej fáze 3000 kusov.

Tento bankomat je vytvorený spoločnosťou Ufox, ktorá má v predmete prevádzku i údržbu.

Funkcie bankomatu:

Založenie bankového účtu – potreba dokladu totožnosti

Možnosť vytvorenia osobného alebo firemného bankového účtu, bežného a depozitného typu.

Klient príde k bankomatu vloží doklad totožnosti (OP/pas), ktorý sa naskenuje. Údaje budú poskytnuté na vytvorenie obch. zmluvy. Klient bude zaradený automaticky do databázy banky a zároveň databázy bankomatu.

Pokiaľ klient využije službu predaja/nákupu cenného papieru DB, databáza bude odoslaná do Noveond Clubu, i do spriatelenej banky Royal Ebank. Zároveň i do základnej databázy bankomatu Ufox.

Vygenerovanie bankomatovej karty – dva doklady totožnosti

Aby si klient mohol vygenerovať i bankomatovú kartu, bude potrebné naskenovať ďalší doklad totožnosti.

Elektronický podpis

Klientovi sa na komunikáciu s bankou vytvorí priestor na oficiálne celosvetovo autorizovaný elektronický podpis.

Nákup/predaj BTC prostredníctvom americkej burzy polonex.com

Nákup DB depozitné certifikáty

V bankomate bude možný nákup cenných papierov DB, ktoré zároveň bankomat i vytlačí originál certifikovaný cenný papier pre klienta.

Nákup/predaj DB kryptomena prostredníctvom americkej burzy counterwallet.com

Životné a neživotné poistenie

V bankomate bude možné otvoriť poistenie, ktoré bude možné platiť v BTC. Všetko okolo poistných náležitostí bude sprostredkované spoločnosťou Anderson. (ŽP, cestovné poistenie, PZP, poistenie nehnuteľností a majetku).

Mobilné kredity

Aktivácia mobilných kreditov všetkých telekomunikačných spoločností, pričom nákup bude možný cez BTC, €, USD.

Ako doplnenie celku môžeme uzavrieť prostredníctvom „korešpondenčných vzťahov“ – t.j. priateľský systém medzi ostatnými svetovými bankovými systémami. Čo následne otvorí ďalšie možnosti – mini kredity, hypotekárne úvery, spotrebné úvery a pod.

Pričom klient bude mať možnosť si cez tento výnimočný bankomat otvoriť svoj vlastný bankový účet a zároveň i používať všetky možnosti internetového bankovníctva. Na základe korešpondenčného systému bude táto možnosť otvorená v rôznych bankových inštitúciách.

Cieľom tohto jedinečného bankového ostrovného systému, je vytvoriť univerzálny priestor pre všetky bank. systémy.

Další naše produkty

Diamond bond - kryptoměna
Diamond bond - dlhopis
Scudo Coin - kryptomena
Ťažobné zariadenie - CRYPTON ONE
CATM - Crypto Automated Teller Machine
Vlastná on-line zmenáreň
Business club
Plávajúca galéria