Diamond Bond - Dlhopis

Legitímny dlhopis, ktorý je krytý základným imaním firmy, v hodnote 420 000 000 eur. Počet vydaných jednotiek je 400 000 000 kusov, z čoho obchodovateľných jednotiek je 100 000 000 kusov. Zvyšných 300 000 000 kusov jednotiek je neobchodovateľných.

Diamond bond – dlhopis predstavuje investičný produkt so základnou menovitou hodnotou 2 500 eur, ktorý zaručuje svojou vlastnosťou predom stanovený garantovaný výnos s úrokovou mierou 8,00% p.a. zo nesplatenej hodnoty istiny, so splatnosťou desiatich rokov.

Ako základnú vlastnosť môžeme určiť absolútnu anonymitu, dlhopis je vydaný na doručovateľa.

Finančné prostriedky zo získania z predaja dlhopisov, po odpočítaní všetkých nákladov, je financovanie a aktivácia vnútropodnikových procesov, s cieľom realizácie investičnej/finančnej činnosti, podpora startup projektov, financovanie patentov a know-how, akvizíciou vybraných druhov vzácnych kovov, vlastný nadačný fond.

Zabezpečenie dlhopisu je Ručiteľským vyhlásením spoločnosti Noveond International, SE. Nemožno vynechať unikátne poistenie dlhopisu, spoločnosťou PREMIUM Insurance Company Limited, poisťovacia spoločnosť. Poistenie je na menovitú hodnotu, a trvá po celú dobu splatnosti dlhopisu. Poisťovacia spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited je aj súčasťou združenia poisťovní LLOYD, čo znamená ďalšiu poisťovaciu vlastnosť dlhopisu DB.

Ako zaujímavosť , môžeme upovedomiť do pozornosti ROYAL eBANK C.I., so sídlom v Dominikánskej republike. ROYAL eBANK C.I. vydala vyhlásenie, v ktorom zaraďuje produkt Diamond Bond, ako investičný nástroj – aktívneho dlhopisu a kryptomeny, medzi svoje bankové produkty.

Čo v našom širšom zmysle znamená, že ROYAL eBANK C.I. je ďalším z počiatočných distribútorov produktu Diamond Bond.

Parameter Jednotka
Názov produktu: DIAMOND BOND
Skrátený názov: DB
Produkt č.1: Korporátny dlhopis
Menovitá nominálna hodnota: 2.500,- EUR
Garancia istiny: Áno - zabezpečený dlhopis
Typ poistenia: Korporátne a kapitálové poistenie
Forma krytia: Základné imanie
Výška zaistenia základného imania: 420,000,000,- EUR
Počet vydaných jednotiek: 400,000,000,- kusov
Počet obchodovateľných jednotiek: 100,000,000,- kusov
Počet neobchodovateľných jednotiek: 300,000,000,- kusov
Splatnosť dlhopisu: 10 rokov
Ročný výnos (kupón): 8,00%
Perióda vyplácania istiny: Vždy k výročiu - 1/10 z hodnoty istiny
Splatnosť kupónu: Vždy k výročiu - zo nesplatenej hodnoty istiny

Další naše produkty

Diamond bond - kryptoměna
Diamond bond - dlhopis
Scudo Coin - kryptomena
Ťažobné zariadenie - CRYPTON ONE
CATM - Crypto Automated Teller Machine
Vlastná on-line zmenáreň
Business club
Plávajúca galéria