Diamond Bond - Kryptomena

Diamond bond (ďalej len ako „DBD“) bol vytvorený v platforme Americkej decentralizovanej virtuálnej burzy Counter wallet koncom roka 2016.

Counter wallet používa vlastnú internú zúčtovaciu menu s názvom XCP. Je možné ju oficiálne prevodiť na BTC, USD a aj na iné fiat meny.

DBD bolo vydaných v nemennom množstve 400 000 000 kusov (pozn.: DBD nie je virtuálna mena, ktorú je možné ťažiť), z čoho je 25 miliónov kusov vydaných do voľného obehu a 75 miliónov kusov je určených pre zobchodovanie na kapitálových trhoch. Zvyšných 300 miliónov kusov je určených ako neobchodovateľná rezerva.

Medzi základné vlastnosti DBD zaraďujeme absolútnu anonymitu vlastníctva. Informácie o vlastníkoch sú nevystopovateľné, nakoľko každý vlastník má vygenerovaný jedinečný číselný kód, pod ktorým ho nie je možné identifikovať (číslo vašej vlastnej virtuálnej peňaženky).

Dôležitú pozornosť treba upriamiť na celkový systém vlastníctva DBD, z čoho vyplýva, že je nereálne, aby boli DBD odcudzené treťou stranou. Táto vlastnosť predstavuje vysoko postavenú výhodu oproti iným menám. Treba však aj upriamiť pozornosť na poistenie, ktoré je zabezpečené DB – dlhopisom, ktorý má stanovenú nominálnu hodnotu.

Ďalšie zaujímavé fakty, ktoré sú pozorovateľné už pri registrácii je aj minimálna administratíva. Pri rôznych operáciách nie je potrebné vypĺňať žiadny formulár, žiadnu formu identifikácie. No stretneme sa s poplatkami, ktoré sú stanovené len samotnou burzou. Výška poplatku sa neodvíja od výšky platby alebo prevodu. Žiadne iné poplatky sa v transakciách v tomto systéme nenachádzajú. Že minimalizovanie poplatkov je naozaj naším priaznivcom, poukazujeme aj na oslobodenie od daňového zaťaženia. Z dôvodu, že Diamond bond-y nie sú riadené alebo ovplyvňované žiadnou vládou al. organizáciou.

Zabezpečenie hodnoty DBD je dvoma základnými vnútornými pravidlami členov:

Na základe dodržiavania týchto pravidiel, hodnota DBD aktívne stúpa.

K dispozícii sú pre členov investičné programy, ktoré ponúkajú rôzne formy investovania. Zhodnocovanie finančných prostriedkov prebieha hlavne ťažbou konkurenčných virtuálnych mien, prenájmom kapacity ťažby v dátových centrách a aktívnymi nakupujúcimi.

Ako zaujímavosť , môžeme upovedomiť do pozornosti ROYAL eBANK C.I., so sídlom v Dominikánskej republike. ROYAL eBANK C.I. vydala vyhlásenie, v ktorom zaraďuje produkt Diamond Bond, ako investičný nástroj – aktívneho dlhopisu a kryptomeny, medzi svoje bankové produkty.

Čo v našom širšom zmysle znamená, že ROYAL eBANK C.I. je ďalším z počiatočných distribútorov produktu Diamond Bond.

Parameter Jednotka
Názov produktu: DIAMOND BOND
Skrátený názov: DBD
Produkt č.2: Kryptomena
Poistenie meny: ÁNO
Krytie meny: Základné imanie
Výška zaistenia základného imania: 420,000,000,- EUR
Vydaný počet celkovo: 400,000,000,- kusov
Vydaný počet do voľného obehu: 25,000,000,- kusov
Vydaný počet pre zobchodovanie: 75,000,000,- kusov
Vydaných ako neobchodovateľná rezerva: 300,000,000,- kusov
Spôsob obstarávania: Kúpa
Možnosť hackerského útoku: Žiadna

Další naše produkty

Diamond bond - kryptoměna
Diamond bond - dlhopis
Scudo Coin - kryptomena
Ťažobné zariadenie - CRYPTON ONE
CATM - Crypto Automated Teller Machine
Vlastná on-line zmenáreň
Business club
Plávajúca galéria