O nás

NoveondClub

Hlavným zameraním spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu, správa elektronických peňazí, vykonávanie pokynov klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom, finančné sprostredkovanie, vydávanie cenných papierov, poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

V užšom zmysle je spoločnosť Noveond International, SE distribučnou spoločnosťou pre potreby WDS Private Bank. Zároveň ponúka pre WDS Private Bank komplexný servis, právne úpravy, ekonomické poradenstvo.

WDS Private bank

World Diamond Syndicat Private Bank je celý oficiálny názov celosvetovej bankovej spoločnosti.

WDS Private Bank má povolenie na poskytovanie komerčných úverov, nekomerčných úverov, hypoték, mikrokreditov a ďalšie formy úverov v akejkoľvek mene. Pripravovať a poskytovať bankové i nebankové úvery, hypotéky v akejkoľvek mene. Akceptovať finančné garancie na úvery, kredity, mikrokredity, hypotéky a iné formy kreditov. Starať sa o bankové účty v akejkoľvek mene pre klientov, vytvárať garancie, emitovať bankové karty, schvaľovanie procesov transakcií a bankových prevodov, a iné formy platieb. Fungovať ako nájomca brokerských služieb, vytváranie brokerov v prospech banky, pričom je možná kompenzácia v akejkoľvek forme. Banka môže priamo vystupovať ako broker, agent, ktorá riadi zmenárňu a kompletný servis ohľadom dlhopisov.

Hlavným predmetom WDS Private Bank je plne funkčný bankový systém, pričom zároveň ponúka i komplexný servis bankových inštitúcií. WDS Private Bank úzko spolupracuje so spoločnosťou Noveond International, SE.

Naše produkty

Diamond bond - kryptomena
Diamond bond - dlhopis
Scudo Coin - kryptomena
Ťažobné zariadenie - CRYPTON ONE
CATM - Crypto Automated Teller Machine
Vlastná on-line zmenáreň
Business club
Plávajúca galéria