NoveondClub

Priestor, kde nájdete svoj Back office s rôznymi možnosťami. Je to taktiež miesto pre nákup produktov WDS Private Bank.

Portfolio našich produktov

WDS Vision video

Noveond International, SE

Hlavným zameraním spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu, správa elektronických peňazí, vykonávanie pokynov klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom, finančné sprostredkovanie, vydávanie cenných papierov, poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

O nás